Het vroegst bekende Labyrinth patroon is het Kretenzer labyrinth patroon. De uit zeven ringen bestaande paden zijn gemakkelijk gemaakt door een kruis en vier punten te tekenen en met elkaar te verbinden en zo acht ringen obstakels te vormen waar zeven ringen tussen in ontstaan. Deze afbeelding is vele duizenden jaren in rotsen gekrast en geproduceerd als stenen en turven labyrinthen over de hele wereld.

De speciale betekenis van het Labyrinth op Kreta komt van de legendarische mythe van Thesus en de minotaurus. De minotaurus was geboren als half man en half stier en hij werd gehouden in een labyrinth, ontworpen door Daedalus, voor koning Minos van Kreta. Athene had een oorlog tegen Kreta verloren en als een eerbetoon moesten zij zeven jonge mannen en zeven meisjes sturen om geofferd te worden aan de minotaurus.

Thesus, zoon van de koning van Athene, offerde zich vrijwillig op om een van de groep te zijn met de bedoeling de minotaurus te vermoorden en Athene te bevrijden van de overheersing door Kreta. Koning Minos zijn dochter Ariadne gaf hem een klos garen om af te wikkelen als hij door het Labyrinth ging, zodoende hem de mogelijkheid geven zijn pad terug te vinden nadat hij de daad verricht had. Theseus ging het labyrinth in, versloeg de minotaurus en ontsnapte uit Kreta terwijl hij Ariadne met zich meenam.

Dit is een van de meest invloedrijke van alle griekse mythen. Het is levend gehouden door de eeuwen heen door middel van Labyrinthen als motieven op aardewerk of ge-etst op muren of in grotten over de hele wereld.

Zestien honderd jaar later staat het labyrinth nog steeds centraal in de Kretenzer cultuur. Het labyrinth stond op de Kretenze munten tot de eerste eeuw voor Christus en daarna op mozaiken in de Romeinse tijd. Toen het Christendom verspreidde, adopteerde zij het labyrinth ontwerp als een symbool, een ritueel en een boetedoening. De Baltische kust is vol met stenen labyrinthen uit de middeleeuwen en de symbolen verschenen op de Venetiaanse kaarten van Kreta van de vijtiende tot de negentiende eeuw toen Kreta nog steeds bezoekers aantrok op zoek naar “het Labyrinth”. Labyrinthen ontwikkelden zich als doolhoven gemaakt van heggen gedurende de Renainssance en Victroriaanse tijden. En werd zelfs nieuw leven ingeblazen op papiergeld door de Bank van Kreta in 1917.

Er zijn twee soorten Labyrinthen. Het veel-lijnige Labyrinth (doolhof), welke verwijst naar een complex vertakte puzzle met keuze van pad en richting, en een enkel lijnig labyrinth (kretens labyrinth) welke een enkel niet vertakkend pad heeft wat naar het centrum leidt. Dit ontwerp werd geassocieerd met het Labyrint van Minos –hoewel logica en literaire beschrijvingen duidelijk maken dat de Minotaurus gevangen was in een complex vertakkend labyrinth.

Vandaag wordt het Kretens Labyrinth verbonden met het symbool van mythe, symbolen en zinnebeelden.

De zeven districten komen overeen met de zeven bollen van de heilige planeten, de zeven beginselen van de mensheid en de wereld, de zeven dagen van de week en andere soortgelijke zevenvoudige betekenissen. Het wikkelpatroon stelt ook de circulatie van de vitale energie in ons lichaam voor, en dat patroon suggereert de kronkels van de hersenen en de darmen – twee polen van ons lichaam die overeenkomen met ons bewustzijn en het fysieke apparaat. Doorgaan naar het centrum van het labyrinth en terugkeren naar de omtrek vertegenwoordigt een reis naar het centrum van ons eigen wezen, een metafoor voor de reis van het leven en een uiteindelijk breder begrip van wie we zijn.

cretan_labyrinth_01.jpg cretan_labyrinth_02.jpg cretan_labyrinth_03.jpg