Η συμμετοχή ισχύει μόνο για ξένους υπηκόους και κατοίκους του εξωτερικού. 

LABYRINTH_Afisa_50x70_(1).jpg